Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

* Mục đích:

cuacuonnguyengia.com.vn thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một số mục đích như sau:

– Thực hiện và quản lý việc đặt hàng cho Khách hàng.

– Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mãi tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mãi và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

– Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng.

– Quản lý, phân tích, dữ liệu liên quan đến Khách hàng để xây dựng chính sách bán hàng và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp.

– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

– Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.

* Phạm vi thu thập thông tin:

Công ty thu thập thông tin từ khách hàng bao gồm:

– Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh.

– Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email.

– Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh.

– Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

2. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

cuacuonnguyengia.com.vn sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Công ty. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Đơn vị quản lý và điều hành website cuacuonnguyengia.com.vn 

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khi mua hàng tại website, chúng tôi không có thông tin về tên tài khoản và mật khẩu mua hàng của khách hàng. Chỉ có chính người mua mới quản lý những thông tin này. Vì thế, nếu khách hàng không bảo mật tuyệt đối để người khác biết và sử dụng thì khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này.

– Mọi thắc mắc khác có liên quan đến việc đăng ký tài khoản và thanh toán khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi tại hệ thống hỗ trợ trực tuyến, chúng tôi luôn có mặt 24/24 để giải đáp thắc mắc cho Quý khách hàng.

– Địa chỉ website:cuacuonnguyengia.com.vn

5. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào cung cấp Thông tin cá nhân cho cuacuonnguyengia.com đều có các quyền như sau:

– Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập.

– Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập.

– Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin.

– Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với cuacuonnguyengia.com.vn qua email hoặc địa chỉ, số điện thoại liên lạc được công bố trên website .

– Trường hợp Khách hàng cung cấp cho cuacuonnguyengia.com.vn các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Chúng tôi sẽ không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Luôn lấy sự tín nhiệm của khách hàng đặt lên hàng đầu. Nguyễn Gia cam kết thực hiện đúng chính sách Bảo mật thông tin và sử dụng những biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho quý khách.

– Quý khách không nên tiết lộ thông tin chi tiết về việc thanh toán cho bất kỳ bên thứ ba nào. Quý khách hàng sẽ chịu thiệt hại nếu những thông tin bị tiết lộ, lợi dụng…cho những mục đích không có lợi.

– Quý khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất cứ phương tiện, phần mềm hay bất cứ hình thức nào để can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống cuacuonnguyengia.com.vn  nhằm thu thập, phá hoại hệ thống, gây tổn thất và ảnh hưởng đến dữ liệu của website cuacuonnguyengia.com.vn, ảnh hưởng đến quyền lợi và sự tín nhiệm của khách hàng . Nếu vi phạm, chúng tôi sẵn sàng truy tố trước pháp luật.